×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

Spoločnosť See Trade sa už dlhodobo špecializuje na poskytovanie komplexných riešení v oblasti profesionálnej hygieny a priemyselnej údržby, a to dovozom a distribúciou špeciálne vyvinutých produktov, prispôsobených pre špecifické požiadavky do každého odvetvia. Obchodná myšlienka pozostáva z profesionálneho prístupu a nadväzovania nových partnerstiev s klientami, poskytujúc im spoľahlivé produkty ruka v ruke s kvalitným, odborným poradenstvom.

Našim poslaním je aby sme naplnili akékoľvek požiadavky z hľadiska hygieny a údržby, predovšetkým zaškolením o správnej aplikácii produktov a poskytnutí kompletných informácií ohľadom ich technických špecifikácií prostredníctvom osobného kontaktu.

GARANTOVANÉ SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Kvalitnými produktami, vytrvalým odhodlaním a dlhoročnými skúsenosťami dokážeme poskytnúť nadštandartné služby zhrnuté v nasledujúcich šiestich bodoch:

ŠIROKÝ SORTIMENT

Naša ponuka zahŕňa široký sortiment produktov s rozsiahlym zameraním na špecifiká každého odvetvia priemyslu v oblasti hygieny, sanitácie, čistenia a dezinfekcie vrátane údržby, a starostlivosti strojov, dielní, i výrobných prevádzok.

ODBORNÉ PORADENSTVO

Prostredníctvom nášho osobného kontaktu poskytujeme odborné poradenstvo a služby spojené s predajom výrobkov – prezentácia a skúšky produktov, riešenie problémov a zohľadnenie potrieb užívateľov.

PONUKA SPĹŇAJÚCA POŽIADAVKY

Zohľadňovanie potrieb užívateľov dokážeme naplniť práve vďaka širokému sortimentu, a to zostavením ponuky produktov spĺňajúcej akékoľvek nároky vrátane dodržania stanovených finančných požiadaviek.

PRODUKTY VYSOKEJ KVALITY

Zosobňujeme myšlienku kvality a spoľahlivosti produktov našich dodávateľov, a preto garantujeme dosiahnutie maximálnej spokojnosti v oblasti úspory prevádzkových nákladov so zachovaním čo najvyššej efektivity.

AKTÍVNA SPOLUPRÁCA

Každému zákazníkovi venujeme osobitnú pozornosť, ochotu a starostlivosť, keďže správny prístup a spokojnosť sú pre nás kľúčove body k vybudovaniu úspešného povedomia o ponúkanej značke a našej spoločnosti.

ZÁRUKA BEZPEČNOSTI

Vzhľadom na množstvo regulácii a smerníc svoje postavenie ako popredný distribučný partner uplatňujeme aj v prípade poradenstva ohľadom bezpečnosti produktov, čím prispievame k znižovaniu rizika pre užívateľa a aj pre životné prostredie.

TOP